Gol kyrkjelege fellesråd > Om oss
Om oss
Fellesrådet

Medlemar:
Gunn - Astrid Frøysok, leiar
Jorunn Viljugrein Stake, nestleiar
Olveig Synnøve Engene
Ole Dag Møllerplass
Hilde Midtgård
Wenche Dahl-Michelsen Fløysand
Evi Anita Torp
Inger Lagmannsgård

Arnstein Bleiktvedt, soknepresten
Kommunerepresentant: Heidi Granli
For staben: Anne Gerd Jorde, kyrkjeverje
 

Varamedlemer:

Bjørg Møllerplass
Ole Roar Hagen
Sigurd Sato
Marita Embre Stigen
Heidi Bråten

 

Gol og Herad sokneråd
Råd og utval

Diakoniutvalet:

Medlemar
Inger Lagmannsgård
Ingebjørg Solhjell

Varamedlemar:

Trusopplæringsutval:

Medlemar:


Kyrkjemusikkutval/Gudstenesteutval:

Medlemar:

Justin Vickery

17.mai komite
 

Kontakt oss

Gol kyrkjelege fellesråd
Kyrkjekontoret
      Gamlevn. 4
      3550 Gol
32 02 90 00
 Send e-post

Kontaktliste

Arnstein Bleiktvedt

Sokneprest
 95828706
 Send e-post

Martha Frøyland Bleiktvedt

Diakon
 32029138
 47627663
 Send e-post

Britt Marie Haraldset Hafsås

Trusopplærar
 95122136
 Send e-post

Thorunn Haugo

Sekretær
 99591966
 Send e-post

Anne Gerd Jorde

Kyrkjeverje
 32029135
 97158134
 Send e-post

Knut Ole Klepp

Kyrkjetenar
 90658761
 Send e-post

Ludvig Munkejord

Kyrkjetenar
 91122763
 Send e-post

Justin Mark Vickery

Kantor
 47475580
 Send e-post